Cisza nocna w Rewalu od 23 do 9

Rada Gminy Rewal zmieniła zasady obowiązywania ciszy nocnej w okresie od 15 czerwca do 15 września. Wyłączając imprezy organizowane przez Urząd Gminy i jego jednostki.
Wprowadza się ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, których hałas może
negatywnie oddziaływać na środowisko, w odniesieniu do instalacji i urządzeń wykorzystywanych w pracach
budowlanych i innych urządzeń emitujących hałas w godz. od 16.00 do 9.00 dnia następnego w dni robocze, oraz
przez całą dobę w niedziele i święta w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku na terenie Gminy
Rewal.
Wprowadza się ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, których hałas może
negatywnie oddziaływać na środowisko, w odniesieniu do urządzeń nagłaśniających wykorzystywanych przy
organizacji m. in. dyskotek, wieczorków tanecznych, koncertów, festynów, w salonach gier, przy prowadzeniu
działalności gastronomicznej, jak również w prywatnym użyciu przez osoby fizyczne w godz. od 23.00 do 9.00
dnia następnego w okresie całego roku.
Ograniczeń nie stosuje się do:
– lokali zabezpieczonych przed wydostawaniem się hałasu na zewnątrz budynku;
– imprez organizowanych przez Gminę i jej jednostki.

imorze.pl Author

Dodaj komentarz