Podsumowanie budowy szlaku żeglarskiego

11 czerwca 2015 r w Hotelu Park w Szczecinie odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”

W Konferencji organizowanej przez Zarząd Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Lidera Projektu, uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej m.in. Wicedyrektor Departamentu Funduszy Europejskich – Anna Sztyber-Zabłocka, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Olgierd Geblewicz, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Andrzej Kreft, przedstawiciele Partnerów Projektu: Burmistrz Wolina – Eugeniusz Jasiewicz, jego Zastępca – Ryszard Mróz, Zastępca Burmistrza Dziwnowa – Łukasz Dzioch, Prezes spółki z o.o. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg – Artur Lijewski, Komandorzy Jacht Klubu AZS – Witold Zdrojewski i Witold Krochmal przedstawiciel Gminy Kamień Pomorski Jan Kurowski oraz przedstawiciele Gminy Międzyzdroje. Wydarzenie zgromadziło wiele osób związanych z zarówno z żeglarstwem – wśród gości konferencji był obecny prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Zbigniew Zalewski, jak i motorowodniacy. Po wystąpieniach przybliżających efekty Projektu, plany promocji Szlaku na najbliższą przyszłość (prezentacja przedstawiciela LOT Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego) oraz zainteresowanie żeglarstwem w regionie, Prezes ZROT Waldemar Miśko wręczył Partnerom Projektu pamiątkowe certyfikaty i podziękował za aktywne i uwieńczone sukcesem uczestnictwo w Projekcie.
Projekt „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego” obejmuje budowę infrastruktury sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na wybrzeżu Bałtyku.
Trasa Szlaku leży na głównej drodze wodnej prowadzącej ze stolicy Niemiec – Berlina poprzez Bałtyk do Skandynawii.
Łączna wartość inwestycji realizowanych przez 10 Partnerów w ramach Projektu, którego Liderem jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, wynosi ponad 97 mln zł, dotacja udzielona w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponad-regionalnym” to 35,28 mln zł.
Umowa o dofinansowanie Projektu Nr POIG.06.04.00-00-015/10 została podpisana w dniu 01.12.2010 r.
Czas realizacji Projektu wraz z przygotowaniem i oceną wniosku: 2009-2015 r.
W projekcie uczestniczy 10 partnerów:
– Stowarzyszenie Euro Jachtklub „Pogoń”
– Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego Szczecin
– Gmina Dziwnów
– Gmina Międzyzdroje
– Gmina Wolin
– Gmina Kamień Pomorski
– Miasto Szczecin
– Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
– Miasto Darłowo
– Gmina Nowe Warpno
oraz Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna jako beneficjent dotacji i lider Projektu.
Cele Projektu to m.in.:
– rozwój konkurencyjnego w skali międzynarodowej produktu turystyki wodnej;
– rozwój gospodarki turystycznej i aktywizacja gospodarcza regionu Pomorza Zachodniego i poszczególnych miejscowości na trasie Szlaku;
– tworzenie nowych miejsc pracy związanych z obsługą ruchu turystycznego;
– wzmocnienie roli turystyki wodnej i możliwości uprawiania sportów wodnych;
– wydłużenie sezonu turystycznego na Pomorzu Zachodnim.
W jego ramach wybudowano 7 przystani i portów jachtowych zaś 4 zostały zmodernizowane.
Dzięki projektowi powstało ponad 620 nowych miejsc postojowych dla łodzi w zachodniopomorskich marinach.
Należy pamiętać Zachodniopomorski Szlak Żeglarski to nie tylko 11 portów i przystani Partnerów Projektu. W regionie Szlak tworzy ponad 35 przystani pozyskujących finansowanie na modernizację, rozwój i promocję z różnych źródeł, w tym z RPO Województwa Zachodniopomorskiego, PO RYBY czy też Interreg.

imorze.pl Author

Dodaj komentarz